The Art of Teaching

2003 – tills vidare, är jag Lektor i fysisk gestaltning på Stockholms Konstnärliga Högskola, institutionen för Opera och undervisar i:

  • Scenisk och fysisk gestaltning
  • Improvisation
  • Dans
  • Fäktning
  • Slagsmåls- och fallteknik
  • Tidstypisk gestik (1500-nutid)

Med studenten i fokus