Projektbeskrivning“Intensiv, tät och kraftfull”

Kristianstadsbladet

The Miracle in Mare Balticum

Musik i Syd 

An opera by Reine Jönsson. Performed by Ensemble Mare Baltic
Stage director / Choreographer: Patrik Sörling

MIRAKLET I MARE BALTICUM

Handlingen bygger på den gamla sägnen om Vineta, Nordens Atlantis, som försvann i Östersjön då stadens köpmän blev allt för giriga. Den behandlar även miljöfrågor i klimatförändringens spår. En historia om att ta ansvar i en svår situation.

Ett samarbete med Malmö Opera och Kungliga Svenska Balettskolan.

2015/ OPERA