NEW WEBSITE AND LOGOTYPE

OLD WEBSITE AND LOGO


University College of Opera

In the beginning of 2012 the board at University College of Opera decided to change logo and communication strategy. I was happy to get the task as well as updating the schools website. A brand that that helped the school move into the future.

OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

2012 bestämde Operahögskolans styrelse att ändra lärosätets logotyp och uppdatera skolans egen hemsida. Uppdraget gick till Pavilion. Jag var glad att mina insikter i skolans organisation i egenskap av IT-ansvarig och huvudlärare i Scenisk rörelse kom till nytta. Från 2014 ingår Operahögskolan i Stocholms Konstnärliga Högskola.